Pædagogiske læreplane
Det er vigtigt for os at Dialog, nærvær, ansvar, udvikling og fællesskab er kendetegnede for Tryllefløjten. Vi lægger stor vægt på at skabe tillid og trivsel i vores hus.

Vi vil som voksne være nærværende, anerkendende og engagerede overfor hvert enkelt barn. Vi vil skabe naturlige og trygge rammer, der giver børnene en fornemmelse af, at være noget særligt, samt være med til at udvikle et godt fundament i børnenes liv. Her mener vi at det er særlig vigtigt at have et tæt forældresamarbejde, således at børnen oplever gensidig positiv kommunikation.

Børn med særlige behov kan være børn der har brug for ekstra støtte i form af talepædagog eller fysioterapeut men også børn der har svært ved at indgå i fællesskabsaktiviteter. Børn med særlige behov skal have mulighed for at der ydes tilstrækkelig, fleksibel og relevant specialpædagogik. Vi skal som pædagoger sørge for at sætte ind så tidligt som muligt i barnets udvikling. Den specialpædagogiske insats skal udføres bevidst, planlagt og rettet mod det enkelte barn, set ud fra dets forudsætninger og behov.

 

Sidst opdateret 25. juni 2014
Skolevej 3 B, 8721 Daugård, Tlf.: 79 83 30 95