Forældrebest. arbejde
Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer:
5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
Desuden lederen, som sidder som sekretær uden stemmeret.

Som suppleanter står i alt 4 til rådighed: 2 forældre og 2 medarbejdere.

Ansvar og kompetencer
Forældrebestyrelsen har sammen med børnehavens medarbejdere indflydelse på:
  • Formulering af pædagogiske målsætninger og principper.
  • Samarbejde og information mellem forældre og børnehave.
  • Være med til at beslutte, hvordan driftsbudgettet skal udmøntes i henhold til selvforvaltningsaftalen.
  • være med til at bestemme hvilke kvalifikationer personalet skal være i besiddelse af, til opfyldelse af børnehavens pædagogiske målsætning.
  • Ved ansættelse af ledere og medarbejdere at deltage i ansættelsesudvalget i.h.t. personalehåndbogen
  • Bestyrelsens arbejde foregår mest i form af bestyrelsesmøder. Der er lavet en dagsorden, som vi gennemgår, og derudfra træffer nødvendige beslutninger.
Sidst opdateret 4. januar 2018
Skolevej 3 B, 8721 Daugård, Tlf.: 79 83 30 95