Barnets alsidige prsonlig kompetencer
Mål: Børnene skal -

- have mulighed for succesoplevelser, ved at være aktivt deltagende i hvedagen

- have mulihed for at opleve ligeværd, trods forskellighed

- have mulighed for at blive anerkendt, og opleve fællessakbsfølelsen.

 

Målet opfyldes ved at:

- give tid til god modtagelse. At blive set og hørt når man kommer, og få hjælp til at sige farvel hvis det er svært.

- opdeling i faste grupper, der giver det enkelte barn tryghed og fornemmelse af at høre til et fællesskab.

- deltage i praktiske gøremål hvor børnene kan mærke at deres hjælp har stor betydning i dagligdagen.

- give rum/ tid til leg, hvilket kan give børnene oplevelse af frihed og ro til at opnå succesoplevelser.

- nærværende voksne der møder børnene på deres udviklingstrin.

- dyrke børnenes stræke sider og støtte de svage.

Sidst opdateret 4. januar 2018
Skolevej 3 B, 8721 Daugård, Tlf.: 79 83 30 95